Mentor

training_0.png
PJ.jpg
MENTOR EN / NL / FR

EN

mentor-call.gif

You are between 18 and 30 years old and would like to create positive change in the world? You would also like to gain some valuable leadership experience and meet a Nobel Peace Laureate? Come and support young people of the next generation to be actors of change by becoming a  YOUTH MENTOR !

Why should I be a mentor? What would be my job?

Mentors are young adults ages 18-30 who, in pairs, facilitate small groups of 8-12 randomly assigned youth participants between 12-18 years old, called Family Groups. These Groups are intended to be fun, open, educational, and safe places for reflection and sharing. Mentors are there to start conversations, engage youth in icebreaker games, support discussion around specific topics, and answer questions that the youth may have.  On Friday 6th March, you will learn what it means to be a PeaceJam Mentor, useful facilitation skills, the history of PeaceJam and of the visiting Nobel Laureate, the "dos and don'ts" of Mentoring, expectations and responsibilities, and the structure and flow of the PeaceJam Conference.  A bit before the conference, you will also receive a link to an online training that must be completed before Friday's session.

All Mentors must complete the online training as well as the scheduled training session on Friday 6 March, and must attend the entire Conference. To become an official mentor, you need to register online.

NL

Je bent tussen de 18 en 30 jaar en je wilt graag voor positieve verandering zorgen in de wereld ? Je wilt ook graag waardevolle leiderschapservaring opdoen en een Nobelvredesprijslaureaat ontmoeten ? Kom en help  jongeren van de volgende generatie om actieleiders voor verandering te worden en wordt JONGERENMENTOR !

Waarom mentor worden ? Wat houdt mentor zijn in ?

entors zijn jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar die, in duo's, kleine groepen faciliteren van 8-12 willekeurig toegekende jongeren tussen de 12-18 jaar, genaamd familie groepen. Deze groepen zijn bedoeld om in een plezante, open, leerzame en veilige omgeving samen te werken dmv reflectie en uitwisseling. Mentoren brengen de gesprekken op gang, betrekken jongeren in ijsbreker activiteiten, ondersteunen discussies rond specifieke onderwerpen en beantwoorden mogelijke vragen van de jongeren in hun groep. Op vrijdag 6 maart zullen jullie verschillende dingen aanleren zoals de rol van de mentor, de vaardigheden van een facilitator, de geschiedenis van PeaceJam en van de Nobelprijs van de Vrede alsook wat wel en niet te doen. Met deze training zal je het conferentieprogramma en tevens jouw rol erin ontdekken. Alvorens de conferentie begint, versturen we een link  naar de "online training" die je tegen vrijdag 6 maart moet hebben gevolgd.

Gelieve niet te vergeten dat alle mentors verplicht zijn om deel te nemen aan de twee trainingen (online en op 6 maart) en aanwezig  moeten zijn gedurende de gehele conferentie.
Om een officiële mentor te worden, moet je online registreren.

FR

Tu as entre 18 et 30 ans et tu aimerais contribuer à créer un changement positif dans le monde ? Tu voudrais gagner de l'expérience en tant que leader de projet et rencontrer un Prix Nobel de la Paix? Viens soutenir les jeunes de la prochaine génération à être acteurs du changement en devenant MENTOR !

Pourquoi devenir mentor ? Quel serait mon rôle ?

Les mentors sont des volontaires âgés de 18 à 30 ans qui facilitent par pairs les groupes de famille lors de la conférence. Ces groupes, qui sont composés de 8 - 12 participants âgés de 12 à 18 ans, sont des espaces de réflexion et de partages ludiques et éducatifs.
Le rôle des mentors est d'engager les conversations, animer des jeux "brise glace", faciliter des discussions autour de thématiques spécifiques et répondre aux questions des jeunes.
Vendredi 6 mars, tu te familiariseras avec le rôle de mentor, les compétences de facilitateur , l'histoire de PeaceJam et du Prix Nobel de la Paix, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Cette formation te fera découvrir la structure de la conférence et ton rôle tout au long de celle-ci.  Tu recevras également un peu avant la conférence un lien vers une formation en ligne à compléter avant celle du vendredi 6. 

Prends en compte que tous les mentors doivent compléter la formation en ligne et assister à celle du vendredi 6, ainsi qu'être présent tout au long de la conférence.
Pour participer à la conférence en tant que mentor, remplis le formulaire d'inscription en ligne.