PeaceJam Registration

training_0.png
PJ.jpg
REGISTRATION EN / NL / FR

EN

How to Subscribe for the CONFERENCE?  

For the teachers bringing their students, sign up here.

For students coming on their own, sign up here.

IMPORTANT NOTE : Please make sure students bring their completed forms at the conference ! No forms, no conference !

NL

Hoe zich inschrijven voor de conferentie ?  

Voor de leerkrachten/jeugd coordinator die  zich inschrijven met hun klas,  registreer u hier.

Voor leerlingen/jongeren die zelfstandig komen, registreer u hier.

BELANGRIJKE OPMERKING : gelieve zich te verzekeren dat u voor elke leerling/jong de getekende documenten bij u heeft ! Deze documenten kan u vinden in onderstaande link. Geen handtekening, geen conferentie!

FR

Comment s'inscrire à la conférence ?

Pour les professeurs/travailleurs jeunesse s'inscrivant avec leur classe/groupe, inscrivez-vous ici.

Pour les étudiants/jeunes venant de manière indépendante, inscrivez-vous ici.

NOTE IMPORTANTE : Veuillez s'il-vous-plaît vous assurer d'emmener les papiers signés par  chaque élève/jeune à la conférence ! Vous trouverez ces dossiers dans les liens ci-dessus. Pas de signature, pas de conférence !